Nova mreža sudova

Od prvog januara u Srbiji počinje da funcioniše nova mreža sudova. Ona
podrazumeva novu organizaciju sudova opšte i posebne nadležnosti, koju će
pratiti i odgovarajuća mreža tužilaštava. Reformisano pravosuđe
podrazumevalo je i ponovni izbor svih sudija i tužilaca na teritoriji
Srbije, ali i preseljenje svih sudskih predmeta u nadležne sudove, njihovo
razvrstavanje i digitalizaciju podataka.

B92

B92 was founded in 1989 as a youth radio broadcasting to Belgrade audiences and has since grown into a company which includes a regional radio and a national television network, a website and an internet providing service, a book publishing department, a CD label and Rex Cultural Center.