Nedelja štednje

Nedelja štednje počinje od 31.oktobra. U toj nedelji banke se utrkuju koja
će dati povoljnije uslove štednje. Fascinirani dobrom ponudom i visokim
kamatama na štednju, građani često ne postave pitanje - kako previsoke
kamate utiču na inače visoke kamate kredita.

B92

B92 was founded in 1989 as a youth radio broadcasting to Belgrade audiences and has since grown into a company which includes a regional radio and a national television network, a website and an internet providing service, a book publishing department, a CD label and Rex Cultural Center.